Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Szukasz rzetelnego dostawcy? Skontaktuj się z nami! | kontakt
Kontakt

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie zapytań dotyczących naszej oferty. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegóły dotyczące dostępnych produktów i zasad współpracy.

ADIX GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Traktorowa 170
91-203 Łódź
NIP: PL9471995369
REGON: 369551398
KRS: 0000720472

Kontakt:

Obsługa Kienta:
tel.: +48 511 422 211
e-mail: biuro@adix.com.pl

Dział Handlowy:
tel.: +48 575 965 175
e-mail: handel@adix.com.pl

Dział Importu:
e-mail: adix@adix.com.pl
Tel. +48 504 711 959

Dział jakości:
tel.: +48 511 422 211
e-mail: jakosc@adix.com.pl

Magazyn:
tel.: +48 535 898 087
e-mail: magazyn@adix.com.pl

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Polityka prywatności RODO

  Administratorem Twoich danych osobowych jest ADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-203), przy ul. Traktorowej 170. Twoje dane mogą być przetwarzane, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu udzielenia informacji na zasadne przez Ciebie pytanie oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług. Gwarantujemy Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie Klauzula informacyjna RODO .

  Klauzula informacyjna RODO

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  ADIX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-203), przy ul. Traktorowej 170, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000720472 , posiadającą NIP: PL9471995369 i REGON: 369551398.

  Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Możesz się z nami skontaktować:
  poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@adix.com.pl
  pod numerem telefonu : +48 511 422 211 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

  W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

  Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy
  • prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Dane przetwarzane na podstawie Twojego żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy lub niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom marketingowym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, naszym wykonawcom oraz podwykonawcom.

  Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

  Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem biuro@diaspolis.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.