Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Stawiamy na jakość | certyfikaty Adix Group sp. z o.o. sp. k.
Certyfikaty

Certyfikaty

Dla potwierdzenia najwyższej jakości oferowanych przez firmę Adix Group sp. z o.o. sp. k. produktów i świadczonych przez nas usług, prezentujemy niektóre z przyznanych nam certyfikatów:

ISO 22000:2005

Rosnące oczekiwania rynkowe, a przede wszystkim wymagania naszych Klientów, zobowiązują nas do stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów oraz poziomu świadczonych usług. Działania te realizujemy w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (System Zarządzania Jakością wg ISO 22000:2005 i HACCP).

Od 2016 r. ADIX  posiada certyfikat  ISO 22000 wydany przez TÜV SÜD w zakresie „ Import i dystrybucja wyrobów spożywczych”

Certyfikat Ekologiczny

W roku 2016 firma ADIX, na podstawie przeprowadzonych kontroli przez BIOEXPERT Sp. z o.o. ( PL-EKO-04) , otrzymała po raz pierwszy certyfikat ekologiczny potwierdzający zgodność zasad importu oraz dystrybucji z metodami ekologicznymi.

Obecnie certyfikat nr P 101 17 oraz załącznik nr 1 do tego certyfikatu  (certyfikat) obejmuje  „Wprowadzenie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego w tym z importu”.

Surowce pozyskiwane są z gospodarstw ekologicznych, importowane są z państw Unii Europejskiej (UE) oraz z państw trzecich wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1235/2008.